Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 05.02.2021 tarih ve  20218459 sayılı resmi yazıda;

"15 Subat 2021 tarihi itibarıyla;

  1. Birlestirilmis sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda ilgi (b) Çizelgede yer alan dersler haftada 5 (bes) gün yüz yüze olacak sekilde islenecektir.
  2. Köy ve seyrek nüfuslu yerlesim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî egitim müdürlükleriyle is birligi içinde alacagı kararlar dogrultusunda haftada 5 (bes) gün yüz yüze egitim yapılacaktır. Bu okullarda da ilgi (b) ve (c) Çizelgeler uygulanacaktır.
  3. Tüm bagımsız resmî anaokulu ve özel egitim anaokulları ile özel okul öncesi egitim kurumlarında haftada 5 (bes) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak sekilde yüz yüze egitim yapılacaktır.

1 Mart 2021 tarihi itibarıyla;

  1. 15 Subat 2021 tarihi itibariyle açılmıs okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze egitim yapılacaktır. Bu ilkokullardaki yüz yüze egitimlerde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan Çizelgeler uygulanacak, diger dersler ise uzaktan egitim yoluyla islenecektir. Bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze egitim yapılmayan diger günlerde uzaktan egitim yapılacaktır.
  2. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze egitime baslanacaktır. Bu egitimlerde Ek-5 ve Ek-6’da yer alan Çizelgeler uygulanacaktır. Bu Çizelgelerde belirtilmeyen diger zorunlu ve seçmeli dersler uzaktan egitim yoluyla islenecektir.
  3. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında tüm dersler uzaktan egitim yoluyla islenmeye devam edilecektir.
  4. Yüz yüze egitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze egitim, bulundugu okulla aynı günde gerçeklestirilecektir.
  5. Özel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlügüne baglı ilkokul ve ortaokul kademesinde egitim veren özel egitim okulları ve özel egitim anasınıfları ile diger okullar bünyesindeki özel egitim sınıflarında haftada 5 (bes) gün yüz yüze egitim yapılacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze egitime geçeceklerdir. Kaynastırma/bütünlestirme yoluyla ögrenim gören ögrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek egitim odası egitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan baslayacaktır." ifadelerine yer verildi.